Veel meer dan de verkoop van meetapparaten, biedt Acsoft u de Web Monitoring diensten voor de surveillance van uw middellange tot lange term projecten.

01dB Web Noise Monitoring

De 01dB WebMonitoring is een dienst aangeboden door 01dB om uw toezichtprojecten van gemiddelde tot lange term te valoriseren. Deze aanvulling brengt :
- Beveiligde huisvesting van de gegevens
- Website toegewijd aan het project met geolocalisatie en fotos van meetpunten
- Toegang op elk gewenst moment via FTP of op de Website
- Dagelijkse surveillance van het systeem
- Waarschuwingen per mail (stroomuitval, CIC fout,...)
- Automatische verslagen

Heat Map

De 01dB WebMonitoring kan ook een snel overzicht van de geluidniveaus in de vorm van Heat Map voorstellen. 3 drempels worden door de gebruiker gedefinieerde op basis van zijn ervaring van het veld en de normen te voldoen (groen = correct, oranje = aandacht en rood = overschrijding).